Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The True Story of The Three Little Pigs

Skapad 2016-10-09 16:30 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
I den här modulen kommer vi att titta på författarens perspektiv. Vi kommer att återberätta en saga från ett annat karaktärer perspektiv.
Grundskola 6 – 9 Modersmål
I den här modulen kommer vi att titta på författarens perspektiv. Vi kommer att återberätta en saga från ett annat karaktärer perspektiv.

Innehåll

Lesson One
In groups, have students brainstorm the story of The Three Little Pigs. Can they remember the main events? The main phrases? Have the groups try to retell it.

Ask the students who is telling the story? Discuss third person and first person narrative.

Discuss how they think the story would be different if it had been told from a different characters perspective (the wolf)?

Read the story The True Story of the 3 Little Pigs! by Jon Scieszka. Ask whether this story was first or third person narrative. Discuss the differences between the original story and this story,

Homework: Students are to find a story that they can retell from another characters perspective. They should read the story through a few times to be sure they remember how it goes. Fill out a Story Map (downloaded free from scholastic) with key events and characters from the story they have chosen.

Lesson Two

Review the differences between how we show dialogue in Swedish compared to English. Review quotation marks and punctuation in conjunction with dialogue. Review direct speech compared to indirect speech. Complete a worksheet where the students fill in the punctuation needed. 

Students have time in class to work on their story.

Homework: Those that did not finish the grammar worksheet need to finish.

Lesson Three

Continue working on their story. Get feedback on what they have completed so far.

Homework: Finish the story, type final draft on a computer. Work must be handed in at the start of the next lesson (or emailed prior).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: