Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sports around the world

Skapad 2016-10-09 16:40 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8
You are going present facts about a sport that you want to find out more about. This is a written assignment.

Innehåll

Once you have made up your mind, you start writing down questions that you want to find answers to. 

Here are some examples of contents:

 • the history of the sport (origin, development..)
 • how you practise this sport, rules and regulations
 • different ways to compete, national and/or international. Is this sport a part of the Olympic Games?
 • equipment you need, expensive or cheap
 • where this sport is popular ( countries, different parts of the world)
 • what you need to practise this sport ( ice, grass, fields, indoor/outdoor, lots of people, less people)
 • the status of the sport
 • gender ( male/female oriented)
 • comparison Sweden another country
 • what you need to become a pro ( if possible)
 • motivation of why you have chosen this sport

 

This is a written assignment only. You need to be finished on Oct 27. That gives you approximately five lessons to use. You also might need to write on your project at home. 

 

Uppgifter

 • Sports around the world

Matriser

matris för bedömning av skriftlig produktion i engelska 7-9

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Innehåll
Eleven följer instruktionen. Texten är kortfattad och i någon mån anpassad till syfte/läsare/situation. Eleven använder enkla, begripliga och relativt sammanhängande beskrivningar.
Eleven följer instruktionen. Texten är relativt utförlig och fyllig. Texten är i viss mån anpassad till syfte/läsare situation. Eleven använder relativt varierat/tydligt/sammanhängande beskrivningar.
Eleven följer instruktionen.Texten är utförlig, fyllig, välgrundad och nyanserad. Texten är i viss mån anpassad till syfte/läsare/situation. Eleven använder relativt varierat/tydligt/sammanhängande beskrivningar.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd. Eleven visar i huvudsak fungerande strategier för att skapa en text.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval
Enkelt ordförråd som fungerar i sammanhanget. En engelsktalande person kan i huvudsak förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: