Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Astronomi

Skapad 2016-10-09 17:21 i Almtunaskolan Uppsala
Arbete kring astronomi
Grundskola 6 Fysik
I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig hur dag och natt uppstår och varför vi har olika årstider. Du ska även få ta del av historiska upptäckter.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med (Centralt innehåll):

 

Det här ska du lära dig:

 • Du ska kunna förklara hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. 
 • Du ska kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
 • Du ska ge exempel på några upptäckter inom astronomin och beskriva hur de påverkat oss.
 • Du ska kunna ge något exempel på hur man tidigare i historien förklarat astronomiska fenomen.
 • Du ska förstå och använda dig av begreppen solen, månen, gravitation, dragningskraft, himlakropp, vakum, planet, stjärna, komet, asteroid och meteor.
 • Du ska känna till solens betydelse för livet.
 • Du ska känna till fenomenen ebb och flod.
 • Du ska kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.
 • Du ska känna till några historiska vetenskapsmän

 

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa i läromedelsböcker samt söka information på ungfakta.se .
 • Se filmer på sli.se samt ur.se
 • Diskutera och resonera kring frågor i ämnet
 • Utföra undersökningar,
 • Skriva faktatexter om planeterna
 • Leta fakta på internet och kritiskt granska källor
 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång (positiva bedömningar)
 • Bedömning av din faktatext
 • Exit ticket
 • Genom ett avslutande astronomiprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: