Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2016-10-09 17:58 i Stimmets skola Tyresö
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 

 • Vad demokrati är.
 • Hur demokratiska beslut fattas. 
 • Hur man fattar beslut (lokalt) i elevråd. 
 • Hur man som individ och grupp kan påverka beslut.
 •  Politiska val och partier i Sverige.
 •  Riksdag och regering.
 • Kommun och landsting.
 • Aktuella politiska frågor.

 

 

Syfte

Syfte:

Meningen med undervisningen i samhällskunskap (SO) är att du (eleven) ska få kunskaper om hur demokratiska processer fungerar och hur vårt samhälle styrs.

På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Så här kommer vi arbeta:

Söka information, läsa faktatexter i samhällskunskapsboken och se TV-program, anteckna, diskutera, hålla klassråd.

Vi kommer även att få besök av en lokalpolitiker som berättar mer om hur en kommun styrs och hur det kan är att vara politiker.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

- Beskriva skillnaden mellan demokrati och diktatur.

- Känna till och beskriva politiska partier och val i Sverige, riksdag och regering.

- Uttrycka åsikter i frågor som har betydelse för dig som elev.

- Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap demokrati, riksdag och regering

grundläggande
mer utvecklat
väl utvecklat
Begrepp
Veta vad demokrati, diktatur, propaganda, parti, riksdag, regering, rösträtt.
När eleven hör de olika begreppen vet eleven vad det handlar om
Eleven vet vad begreppen betyder och kan använda dem i diskussion
Eleven har god kunskap kring begreppen och kan se sammanhang, göra jämförelser och dra slutsatser med hjälp av dem
Valprocessen
Kunskap om hur den svenska valprocessen går till
Eleven har kunskaper om valprocessen. Vet vilka som får rösta och hur man röstar
Eleven har goda kunskaper om valprocessen. Vet vilka, hur och till vad man röstar
Eleven har djupa kunskaper om valprocessen och kan föra diskussion kring dess styrkor och brister
Demokrati och diktatur
Kan förklara begreppen och vad se kännetecknas av
Kan beskriva vad de båda begreppen betyder
Kan mer utvecklat beskriva vad de båda begreppen står för och vad som kännetecknar dem.
Kan mer utvecklat redogöra för vad begreppen står för och vad som kännetecknar dem samt ger exempel från omvärlden.
Diskussioner/ resonemang
Kan resonera och delta i diskussioner om hur samhällen styrs och hur politiska beslut kan påverkas både i tal och skrift.
Du är aktiv i diskussioner och kan uttrycka en åsikt. Du kan resonera i tal och skrift.
Du är aktiv i diskussioner, argumenterar väl och kan kan uttrycka din åsikt med underbyggda resonemang , i såväl tal som skrift.
Du är aktiv i diskussioner, använder relevanta begrepp, kan argumentera sakligt för din åsikt, använder väl underbyggda resonemang och kan göra relevanta kopplingar till andra samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: