Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Geometri år 9

Skapad 2016-10-09 18:07 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Matematik
Höstens andra arbetsområde kommer att bli lite mer praktiskt och mer inriktad på problemlösning. Geometri är ett stort område och en del repetition från tidigare år blir det även här.

Innehåll

Innehåll:

Geometri är som sagt ett stort område och en hel del kommer ni att känna igen. Det är viktigt att känna till längder, ytor och volymer och hur man beräknar dessa. Ni skall få lära er att rita 3D-figurer på ett enkelt sätt. Det som brukar vara lite svårt är enhetsomvandlingar så det får vi träna lite extra på. Vi kommer även fokusera lite extra på strategier för problemlösning. Följande begrepp är viktiga:

volym, rymdgeometri, 3D, basyta, sidoyta, hörn, kant, rätblock, prisma, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, kubikmeter (och andra enheter), begränsningsyta, mantelyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet och symmetri

Tidsperiod:

V41-46

Så här kommer vi att arbeta:

Veckans tre lektioner kommer vi att försöka dela upp lite olika. Första lektionen så blir det genomgång av veckans uppdrag/mål. Vi tittar på exempel tillsammans och diskuterar eventuella svårigheter. Andra lektionen så blir det tid för egen träning och då främst med hjälp av boken eller andra uppgifter som jag delar ut. Tredje lektionen kommer vi att träna på problemlösning och mer samarbete och förklaringar för varandra. Även genomgång av läxa eller andra uppgifter.

Under sista veckan (46) kommer ni att få göra ett matematikprov uppdelat på två delar. Första delen blir mer grundläggande och mest på E-nivån. Den andra delen har mer utmaningar och kräver tydliga redovisningar.

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: