Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Bosniska F-3

Skapad 2016-10-09 18:44 i Modersmålsskolan Helsingborg
Skriv- och läsinlärning.
Grundskola F – 3 Modersmål
Läs- och skrivinlärning läsåret 2016-2017.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

- du ska lära dig att skriva och läsa på ditt modersmål.
- du ska kunna förstå innehållet i en kort berättelse.
- du ska kunna återberätta vad berättelsen handlar om.

Förmågor som vi ska utveckla

-du ska kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift på modersmålet och använda modersmål som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande.

Centralt innehåll som vi ska studera

Lyssna-förstå

Lyssna på uttal,betoning,satsmelodi. Förstå att uttalet är viktigt för att  andra ska förstå.Jämföra modersmålets uttal med svenska.

Skriva

Lära sig skrivteckens form och ljud.Kopiera ord, skriva ord, skriva korta meningar, åk 3 skriva korta berättelser om välbekanta  ämnen.

Tala

Berätta muntligt om välkända ämnen (familj, mat, traditioner,natur...);

Läsa

Läsa enkla texter, förstå innehållet,kunna återberätta innehållet.

Ordförråd

Öva ordförråd,lära sig nya ord,begrepp och språkliga uttryck

Aktiviteter

Förskoleklass:

-att skriva vågräta, lodräta och lutande linjer
-att rita cirklar
-sagoläsning;lyssna, förstå och återberätta 
-att prata om välbekanta ämnen, t.ex.årstider och helger
-berätta om och/ eller avbilda djur, frukt och grönsaker

- träna på ljud, skriva bokstäver, kopiera ord

ÅK 1-3

-lära sig läsriktning
-identifiera språkets bokstäver,skriftsystem
-förstå sambandet mellan ljud och bokstav
-läsa med förståelse, bli bekanta med lässtrategier;läsa tyst och högt
-lära sig alfabetisk ordning
-läsa och återberätta innehållet i en text
-öka ordförrådet
-använda ordböcker
-skillnader mellan det svenska och modersmålets (olika bokstäver: č,ć,š,đ,ž olika ljud o,u,z,c)

Arbetsformer

-vi arbetar både individuellt och i grupp ifall möjligt

Stödverktyg

-böcker, korta filmer, bilder
-natur och närmiljö

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

-elevarbeten i både tal och skrift
-lärarens observationer och anteckningar

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

-du får skriva loggbok
-du berättar själv vad du lärt dig på lektionen

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

- genom iakttagelser av elevens individuella prestationer och arbetet i grupp

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Ml
Reviderad LPP

Begreppsförståelse
Förmågeutveckling
Material
Delmål 1
skrivinlärning läsinlärning
-sned linje -lodrät linje -vågrät linje -cirkel -stora och små bokstäver -siffror och tecken -diktamen -meningar -ljuda ord,meningar -återberätta
-fatta pennan rätt -forma bokstäver som motsvarar de som finns i svenska språket vad gäller form och ljud -följa rader -ljuda bokstäver som är lika på svenska och på modersmålet
-penna -suddgummi -skrivbok -färgkritor -vhiteboard -läseböcker -övningsböcker -IKT
Delmål 2
-forma bokstäver som skiljer sig från ljud i det svenska språket -följa rader -skriva ord och korta meningar -ljuda bokstäver som som har olika ljud i modersmålet respektive svenskan tex : o, u, z,c
Delmål 3
-skriv ord och korta meningar -lära sig att skriva bokstäver som skiljer sig från det svenska alfabetet -lära sig ljuda bokstäver som skiljer sig från svenska alfabetet tex: č,ć,š,ž,đ -läsa korta meningar
Delmål 4
-skriva ord och korta meningar -skriva egna små berättelse -läsa korta berättelser -återberätta med egna ord - kunna ställa frågor -kunna svara på frågor
Delmål 5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: