Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdarbete med tema Mänskliga rättigheter

Skapad 2016-10-09 18:46 i Tiundaskolan Uppsala
Slöjdarbete som uttrycker mänskliga rättigheter
Grundskola 9 Slöjd
Mänskliga rättigheter ska användas som inspiration och uttryckas i den produkt du kommer att framställa.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centalt innehåll

se kopplingar till läroplanen nedan.

Mål

 • Att använda mänskliga rättigheter som inspiration till slöjdproduktens formgivning.
 •  Att du kan analysera och motivera dina val under arbetsprocessen utifrån syftet med arbetet.

 • Att du använder dig av tekniker, material, färg och form för att förstärka den rättighet du vill uttrycka.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

-Hela arbetsprocessen (formgivning, framställning och analys)

-Hur väl du fått fram uttrycket i din produkt och hur du resonerat kring uttrycket.

 

Arbetsform

1. Introduktion till arbetsområdet. Gemensam tankekarta kring mänskliga rättigheter. Spåna på olika tänkbara, möjliga produkter och uttryck (gemensamt).

 

 2. Egen planering

Välj en mänsklig rättighet du vill fokusera på.

Skissa olika alternativa idéer innan du bestämmer dig. Bolla gärna idéer med dina klasskamrater.

Planeringen ska innehålla:

 • Den mänskliga rättighet du valt
 • Beskrivning på hur du kommer att uttrycka den mänskliga rättigheten i produkten
 • Skiss/ritning med form-, färg-, material-, produkt- och teknikval

 

3. Gör en muntlig reflektion över produktens uttryck (se bifogade reflektionsfrågor).

- Reflektionen kan göras på lektionstid på slöjdens dator eller spelas in på mobilen och skickas till mig via e-post.

- Lämna in din planering tillsammans med den muntliga reflektionen. 

 

4. Framställ din produkt.

 

Tidsplan åk 9   onsdagar vt 2017      
                 
Vecka  Datum

 Aktivitet

           
2 17-01-11

 

Introduktion av arbetsområdet "mänskliga   rättigheter"

           
3 17-01-18              
4 17-01-25              
5 17-02-01              
6 17-02-08              
7 17-02-15

 

           
8 17-02-22  SPORTLOV            
9 17-03-01  Sista veckan för inlämning av det muntliga resonemanget och planeringen    
10 17-03-08              
11 17-03-15  ÄP SV            
12 17-03-22              
13 17-03-29              
14 17-04-05              
15 17-04-12  PÅSKLOV            
16 17-04-19              
17 17-04-26              
18 17-05-03              
19 17-05-10  ÄP MA            
20 17-05-17              
21 17-05-24              
22 17-05-31              
23 17-06-07              
                 

Uppgifter

 • Muntlig reflektion över slöjdproduktens uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: