Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - Primtal och sammansatta tal

Skapad 2016-10-09 18:51 i Almtunaskolan Uppsala
Under veckorna 40 - 45 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att lägga stort fokus på rationella tal och deras egenskaper, räknemetoder samt negativa tal.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att lägga stort fokus på rationella tal och deras egenskaper, räknemetoder samt negativa tal.

Innehåll

Syfte

 • lära sig vad primtal är och begrepp som hör till de rationella talen
 • se samband mellan primtal och sammansatta tal
 • se samband mellan negativa tal och motsatta tal
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar.
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • veta vad ett primtal är
 • avgöra om ett tal är ett primtal eller sammansatt tal
 • ge exempel på primtal
 • dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att rita ex faktorträd
 • använda delbarhetsregler för 2,3, 4 och 5

 

 • multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning
 • behärska kort och lång division, både vid decimaltal och när divisionen inte går jämt ut.
 • avgöra decimaltecknets placering vid x och /
 • förklara om produkten resp kvoten  blir större eller mindre än ex talet 8 om det talet multipliceras resp divideras med ett tal som är > resp <1.
 • huvudräkning
 • överslagsräkning
 • välja passande metod
 • beräkna kostnader
 • beräkna kilopris, literpris och meterpris.

 

 • läsa av och markera negativa tal på tallinjen
 • ange motsatta tal tex talet - 4 som det motsatta talet till 4
 • storleksordna tal där negativa tal ingår
 • förklara tex att -10 är mindre än talet -5
 • beräkna addition och subtraktion med negativa tal tex. 

                      5 + (-2) = 3
                      5 + (-8) = - 3

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Eldorado
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

 

Begrepp

heltal
primtal
negativa tal
sammansatt tal
motsatta tal
primfaktorer
produkt
kvot
delbarhet

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: