Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7

Skapad 2016-10-09 19:23 i Gottsundaskolan Uppsala
För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket.

Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression (utveckling) över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom under terminerna för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.

Innehåll

Arbetsgång spanska år 7

I år 7 är det viktigt att alla elever får en uppfattning om hur man studerar språk och lär sig använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen. Viktigt är också att eleverna utvecklar förmågan att reflektera över och ta ansvar för den egna språkinlärningen.

Vi arbetar med att bygga upp baskunskaperna och introducera spanska språket och dess mest grundläggande grammatiska strukturer.

Vi tränar på att läsa och förstå spanska texter (översätta texterna till svenska) framförallt från boken Vale 7. Till varje text i Vale 7 finns också tillhörande ordlistor längst bak i boken.

För att kunna bygga meningar och kommunicera på språket behöver eleverna bl.a. lära sig olika ords betydelse. Utöver ordens betydelser måste eleverna bilda sig uppfattningar om hur orden samspelar med varandra i meningar och lära sig använda orden i egen språklig produktion (skriftlig och muntlig). Vi arbetar därför med översättning från svenska till spanska, att skriva enklare egna berättelser, och med olika samtalsövningar.

För att kunna samspela med andra människor på målspråket spanska behöver eleverna utveckla förmågan att uppfatta olika kommunikativa signaler (bl.a. nyanser i språkljud, betoning, intonation). För att eleverna ska få möjlighet att vänja sig vid språkljuden och med tiden också ett naturligt taltempo arbetar vi med olika hörövningar.

Övergripande undervisningsmål åk 7:

 • Eleverna skall i undervisningen ges möjlighet:

 

   • att skapa sig förståelse för hur arbetet med översättning både från spanska till svenska samt från svenska till spanska gynnar språkinlärningen.

   • att utveckla sina ordförråd på spanska.

   • att träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket spanska genom delaktighet i olika sorters aktiviteter och övningar. 
   • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker nutida händelser (presens) på spanska.

   • att utveckla studieteknik som gynnar den egna språkinlärningen.

   • att medvetet använda olika arbetssätt som främjar den egna inlärningen.

   • att utveckla kunskap om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Uppgifter

 • El árbol de mi familia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: