Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-10-09 19:52 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Under några veckor kommer du att få arbeta med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna i Sverige levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Under några veckor kommer du att få arbeta med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna i Sverige levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om:
Medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter.
Det vill säga:
* Hur de levde på medeltiden på landsbygden, i städerna, i borgarna och i klostren. 
* Vilka grupper av människor som levde på medeltiden och hur deras liv såg ut.
* Hur några kungar styrde och vad de bestämde som påverkade folket.
* Lagar och regler som fanns och vilka straff som kunde utmätas.
* Kyrkans roll i det medeltida samhället.
* Digerdöden och vad det innebar att så många människor dog.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
*  Din kunskaper om hur man levde under medeltiden och vad som påverkade deras sätt att leva.
* Hur du använder dig av och förklarar historiska begrepp.
* Din förmåga att göra jämförelser och reflektioner med vår tid.

Vi kommer att bedöma hur:
* Aktiv du är under gemensamma diskussioner och samtal under lektionerna.

Undervisning och arbetsformerDu ska få läsa, skriva och rita om de olika grupper av människor som levde under medeltiden.

Du ska få använda dig av dina kunskaper i samtal med andra och träna dig i att jämföra, reflektera och bilda dig en egen uppfattning om det du lärt dig.
 
Du ska få se på olika filmer om medeltiden.

Vi gör studiebesök på Kulturen.

Vi tar bilder av olika föremål och redovisar fakta om dem.

Du lär dig om medeltiden genom Elevspel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: