Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksförfattare och sagoskivande

Skapad 2016-10-09 19:56 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Grundskola F – 3 Svenska
Eleverna kommer att få jobba med olika barnboksförfattare där eleverna kommer att få skriva faktatexter om de olika författarna. Eleverna kommer även att få skriva egna sagor. Temat avslutas med ett rollspel från en saga.

Innehåll

Temat börjar med att kolla vad eleverna vet om sagor. Exempelvis hur en saga brukar börja, vad de kan innehålla och hur de kan sluta. Eleverna ska sedan skriva ner namnen på de sagor som de känner till. Detta för att få en förståelse på hur mycket eleverna har med sig i bagaget.

Eleverna kommer att få söka fakta om de författare som vi lärare har valt. De ska söka fakta i böcker och på internet. Eleverna ska sedan själva skriva faktatexter utifrån tankekartor som de själva får göra eller som vi gör tillsammans. Vi kommer att titta på författarfilmer av olika författare. SLI.se http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U88789-02&db=17

Till varje faktatext ska eleverna även rita ett porträtt på hur författaren ser ut eller något som förknippas med författaren.

Eleverna kommer själva att få läsa sagor, ha högläsning av sagor och även skriva egna sagor. Eleverna kommer att få skriva fortsättningen på en befintlig saga. Vi kommer även att se en bit från en saga som film.

Eleverna ska även få göra ett litet rollspel från en saga som passar bäst och visa upp den för klassen. 

Temat avslutas med att eleverna får spela upp sina rollspel för varandra och faktatexterna sätts ihop som en faktabok om författarna.

Mål

-Att känna till flera olika nutida och dåtida barnboksförfattare och deras böcker.

-Att kunna skriva ett författarporträtt.

-Att känna till vad folksagor, sägner och fabler är.

.Att kunna söka och hitta viktig information

-Att kunna återberätta en läst saga så att andra förstår.

-Att kunna lyssna aktivt på när någon annan läser och muntligt redovisa för vad som sagts.

-Att kunna använda sin fantasi och skriva en egen saga.

-Att kunna använda sig av skrivregler, stor bokstav och punkt, mellanrum, stavning och skiljetecken.

-Att kunna göra bilder som passar till texten.

Bedömning

Jag kommer att titta på din förmåga att:

 • skriva faktatext (utifrån läst fakta)
 • muntligt och skriftligt berätta om olika sagor du läst
 • läsa både tyst och högt
 • skriva egna sagor
 • använda skrivregler
 • stava
 • arbeta i grupp
 • skapa bilder som passar till en text eller saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Barnboksförfattare

Barnboksförfattare

Uppnått
Behöver utvecklas
Kommentarer
Eleven kan återberätta olika sagor som eleven själv har läst.
Eleven kan läsa både tyst och högt.
Eleven kan skriva egna sagor.
Eleven kan använda skrivregler, stor bokstav och punkt, skiljetecken och mellanrum.
Eleven kan stava elevnära ord
Eleven kan sammarbeta och arbeta i grupp.
Eleven kan skapa bilder som passar till en text eller saga.
Eleven kan skriva faktatext (utifrån läst fakta).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: