Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-10-09 21:08 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 5 Historia Svenska
Ett kort temaarbete kring medeltiden

Innehåll

Planering medeltiden

Syfte

Under arbetet med Medeltiden kommer du få utveckla förmågan att:

  • jämföra olika tidsperioder och förstå hur olika händelser påverkar historien
  • använda historiska begrepp för att förklara historiska händelser

 

Centralt innehåll

För att utveckla förmågorna tar vi hjälp av följande centrala innehåll.

Historia

  • Nordens kulturmöten med övriga världen
  • medeltidens handelssystem
  • De nordiska staternas bildande
  • Kristendomens införande i Norden och konsekvenser av det för människor och grupper
  • Hur medeltiden kan synas idag
  • Historiska begrepp

 

Svenska

  • Att argumentera i olika samtalssituationer
  • Informationssökning i olika medier och källor så som läroböcker, faktaböcker och internetKunskapskrav

Historia

Du visar grundläggande kunskaper om de historiska förhållandena och viktiga skeenden under medeltiden.

Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under medeltiden.

Du visar på enkla samband och skillnader mellan olika tidsperioder.

 

Svenska

Du visar att du kan samtala om medeltiden genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

 

Arbetssätt

Enskilt arbete

Filmer

Faktatexter

Föreläsningar

Diskussioner

 

Bedömning

Löpande bedömning under arbetets gång.

I slutet av arbetsperioden kommer du få delta i en gruppdiskussion där du får visa att du nått kunskapskraven.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: