Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet

Skapad 2016-10-09 21:27 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 Samhällskunskap
Arbetslivet är den del av livet där arbetstagare och arbetsgivare samarbetar. Förenklat kan man beskriva förhållandet mellan de båda som ett byte mellan tid och pengar. Arbetstagaren ger av sin tid och får pengar i utbyte. I det här arbetet får du tränga in i förhållanden och regler på arbetsplatser. Du får också undersöka arbetslivet på den PRAO-plats du ska vara på.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Reflektera över hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare fungerar,

Bedömning - vad och hur

 • Du ska göra ett skriftligt arbete där du beskriver hur arbetslivet i Sverige fungerar.

Undervisning och arbetsformer

 • Powerpoint-presentationer om arbetslivet
 • Inspelade genomgångar på Google Drive där du får lära dig om olika områden inom arbetslivet.
 • Genom de inspelade genomgångarna får du träning i de begrepp som hör till respektive område, t ex "Hur bestäms lönen?"
 • Uppgifter i samband med PRAO.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Arbetslivet

>
>
>
>
Samhällsstrukturer
Du tränar på att få kunskaper om arbetslivet.
Du har grundläggande kunskaper om arbetslivet.
Du har goda kunskaper om arbetslivet.
Du har mycket goda kunskaper om arbetslivet.
Undersöka samhällsstrukturer
Du tränar på att göra en beskrivning av arbetslivet.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om arbetslivet genom att göra en enkel beskrivning av arbetslivet.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om arbetslivet genom att göra en ganska utförlig beskrivning av arbetslivet.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om arbetslivet genom att göra en utförlig beskrivning av arbetslivet.
Begrepp
Du tränar på att använda begrepp.
Du använder begrepp på ett ganska säkert sätt.
Du använder begrepp på ett säkert sätt.
Du använder begrepp på ett mycket säkert och nyanserat sätt.
Påverka och påverkas
Du är på väg att föra ett enkelt resonemang om samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Du för ett relativt väl utvecklat resonemang om samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Du för ett väl utvecklat resonemang om samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Du för ett nyanserat och välutvecklat resonemang om samspelet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: