Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partille Stories 2016 Partille så in i Norden

Skapad 2016-10-09 22:10 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska
I år blir vi reportrar med uppdrag att finna Partilles kopplingar till Norden. Vi träffar Marie Oskarsson, som är journalist och författare. Hon inspirerar oss i starten och hjälper oss med bearbetningen av våra reportage innan deadline. För att bli skickliga reportrar krävs övning, därför lär vi oss om genren, läser reportage, övar på att skriva person- och miljöbeskrivningar, tränar på att intervjua och att fotografera för att sedan skriva reportage. Som reportrar arbetar vi med hela skrivprocessen. Vi planerar, gör research, intervjuar, skriver utkast, bearbetar och presenterar sedan våra reportage för läsare utanför klassrummets väggar.

Innehåll

Det här ska du lära dig

 • vad som är typiskt för ett reportage
 • hur man skriver och bearbetar ett reportage för hand och med hjälp av dator.
 • ge och få respons kring ett arbete.
 • hur man skriver när någon talar. 
 • skriva rubrik, ingress och bildtext. 
 • fotografera och illustrera reportage så att bild och text samspelar.
 • söka information från olika källor, sovra och använda informationen i ditt arbete med reportage
 • skriva ett reportage som visar läsaren att Partille är en del av Norden.
 • skriva person- och miljöbeskrivningar
 • att planera och genomföra en intervju
 • hålla en deadline

Så här kommer vi att arbeta

 • läsa reportage och tala om vad som är typiskt i ett reportage
 • läsa och diskutera text
 • ha genomgång kring och prova olika tekniker för att planera, skriva och bearbeta text.
 • fotografera och skapa illustrationer till våra texter
 • ta och ge respons på arbeten
 • träna intervjuteknik
 • gå igenom och träna på att söka och välja information från olika källor
 • diskutera budskap i texter
 • diskutera målgrupp för våra reportage
 • planera och genomföra en aktivitet för att vår målgrupp ska läsa våra reportage

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete

 •  följa arbetet med ditt reportage från idé till bearbetad text och se hur väl du behärskar olika tekniker för att planera, skriva, bearbeta och lämna in din text innan utsatt deadline.
 • läsa din text och se hur väl du anpassar din text till reportagegenren för att förmedla ditt budskap till läsaren.
 • läsa din text och se hur väl du behärskar textens form t.ex skrivregler, stavning och layout.
 •  lyssna till hur du tar och ger respons kring din egen och andras texter.
 • se dina bilder, höra hur du motiverar ditt val av bilder och se hur väl bilderna samspelar med din text.
 • att följa ditt arbete för att se hur du tar ansvar i arbetet med att färdigställa reportaget.
 • observera hur väl du samarbetar, håller deadline, deltar i samtals- och skrivövningar.
 • observera hur väl du tar till dig information t.ex instruktioner.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: