Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet, material och byggtekniker.

Skapad 2016-10-09 22:12 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Hållfasthet och brobygge.

Innehåll

Mål: Du ska kunna:

 • bygga en bro genom att välja lämpligt material
 • sammanfoga olika delar på ett stabilt sätt 
 • dokumentera teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • dokumentera analys av t.e.x. rimlighet genom resonemang med hjälp av ord och uttryck som hör till ämnet. 
 • dokumentera och värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och 
 • dokumentera din analys av drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • dokumentera utvärdering av arbetet. 

 

Lektioner: 

Praktiskt arbete
Ta reda på hur broar kan vara uppbyggda genom att plocka isär 8:örnas broar försiktigt under tiden som du studerar de olika bitarna, materialen och funktioner. 
Dokumentera dina iakttagelser i en Keynot-presentation. 
Tillverka din egen bro med hjälp av teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Uppdrag – Undersök galgar
Uppdrag - Undersök plastmuggar
Uppdrag - Bygg ett bord

 

Teoristudier. 
Teknikboken digital s. 45-47, 49. 
Teknikboken digital s. 56-67
Fysik- och kemi-boken s. 223-235 

 

Viktiga ord och begrepp

 

 • hållfasthet
 • konstruktion
 • stabil
 • instabil
 • utmattning
 • rörelseenergi
 • fackverk
 • balk
 • pelare
 • elastisk
 • valv
 • stödyta
 • tyngdpunkt

 

 • kraft
 • tyngdkraft
 • kraftpil
 • tryckkraft
 • jämvikt
 • balans
 • modell
 • riktning
 • gravitationskraft

 

Uppgifter

 • Hur är en öppningsbar bro konstruerad?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: