Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 - skriva

Skapad 2016-10-10 01:38 i Västra Berga skola Helsingborg
Individualiserad skrivinlärning med olika metoder - ASL, diktering, bokstavsträning, handstil, läsplatta
Grundsärskola 1 Svenska
Välkommen in i bokstävernas värld! Vi skriver texter av olika slag med penna och på tangentbord, enskilt, i par och tillsammans.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer i början av terminen att gemensamt arbeta med "veckans bokstav" där vi tränar oss att arbeta efter ett arbetsschema och arbetar kring några bokstäver i alfabetet tillsammans. Vi lär oss vad bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut.

Vi inspireras att upptäcka bokstäverna genom film och kreativt arbete.

Vi ökar vårt ordförråd genom att samla och samtala om ord.

Vi kommer att skriva olika sorters texter både tillsammans, i skrivpar och gemensamt för att upptäcka hur en text blir till. Vi kommer att prata om ord, rader, meningar, stor bokstav och punkt.
Ibland skriver vi för hand med penna och ibland skriver vi på läsplattor.

Allt arbete kommer att ha en gemensam utgångspunkt men vara individualiserat. Det betyder tex att de som är i början av sin skrivutveckling kommer kanske att använda sig av "spökskrift" medan de som redan kommit en bit i sin skriftspråksutveckling skriver längre texter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma ...

 • din bokstavskännedom.
 • hur du med stöd av bilder kan skriva ord och meningar.
 • hur du använder stor bokstav och punkt..

 

Bedömningen sker löpande under arbetets gång. Du kommer också själv få bedöma hur du tycker att du lär dig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: