Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och språkbruk

Skapad 2016-10-10 08:12 i Källan Uddevalla
Arbetsområde i svenska och svenska som andraspråk som handlar om språket uppkomst, historia och utveckling. Arbetsområde handlar också om minoritetsspråk, dialekter och sociolekter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Här får du lära dig mer om språkets historia och hur språket används.

Innehåll

Hur ska vi jobba?

 • Vi tittar gemensamt på Värsta språket (Fredrik Lindström).
 • filmklipp/ljudklipp som visar på skillnader i språk. 
 • läsa texter av olika slag
 • Klassdiskussioner
 • Reflektionsuppgifter utifrån text, film och samtal i klassen.

Vad ska vi arbeta med, koppling till centralt innehåll Lgr 11

Vi kommer arbeta med att få svar på följande frågor:

- hur uppstod språk?

- varför pratar vi olika språk och dialekter?

- hur utvecklas språk?

- vad påverkar språk?

- varför kan samma ord uppfattas olika i olika situationer?

- när lånade vi ord från tyskan och vad handlade dessa ord om?

- vad är sociolekt och dialekt?

- vad är minoritetsspråk? 

Visa lärande

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i klassrumsdiskussioner, samtal, inlämning av reflektionsuppgifter och arbetsblad.

Bedömning

Dessa kunskapskrav kommer vi behandla och testa mot i detta arbetsområde:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria och språkbruk

Språkhistoria och språkbruk

 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9   Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Sv  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9   Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9   Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9   Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9   Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9   Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9   Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Sv  E 9   Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 • Sv  C 9   Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
 • Sv  A 9   Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Sv  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Påbörjat
E
C
A
Ny aspekt
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: