Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Det var en gång..."

Skapad 2016-10-10 08:17 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som syftar till att se berättarmönster, att se skillnader och likheter mellan olika kulturers sätt att bygga historier, att få eleverna att läsa högt och skapa egna historier efter ett givet mönster.
Grundskola 6 – 9 Svenska
I SAGORNAS VÄRLD Det var en gång... Säkert minns du sagor som du själv eller någon vuxen läste för dig när du var liten. I det här arbetsområdet ska du göra en djupdykning in i sagans fantastiska värld och få möta många olika typer av sagor och dessutom bli sagoberättare för en dag!

Innehåll

Mål

 • Förstå hur sagorna uppkommit och utvecklats
 • Förstå och kunna se skillnaden på olika typer av sagor från olika kulturer
 • Kunna analysera en saga och resonera kring dess uppbyggnad (sagodrag) och vad den ska visa (budskap)
 • Kunna berätta en saga inför en grupp, med hjälp av något stöd
 • Känna till några kända sagoförfattare och några av deras mest kända verk
 • Skriva en egen saga med typiska sagodrag

 

Arbetssätt och redovisningsform

 •  Genomgångar och gemensam läsning/avlyssning av utvalda sagor
 • Övningar i berättar- och minnesteknik 
 • Läsa och göra arbetsuppgifter till olika typer av sagor
 • Analysera de lästa sagorna på olika sätt, enskilt och i grupp.
 • Skriva en egen saga, berätta den inför en grupp yngre elever på skolan

Arbetets innehåll

Ni ska bekanta er med hur man arbetar med
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • olika sätt att bearbeta texter till innehåll och form. 
 • muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare
 • skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. I detta tema sagor och myter. 

Reflektion

 • Hur upplevde jag att läsa upp en saga för de yngre barnen?
 • Vad är viktigt att tänka på när man ska återberätta en saga för någon annan?
 • Vad har du lärt dig under detta arbetsområdet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Att tala inför och engagera en publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Sv
Genremedvetenhet - sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka och resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Sv
Skriva texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: