Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2016-10-10 08:17 i Förskolan Granen Östhammar
En planering om rörelse för vårterminen 2016
Förskola
En planering hur vi tänker kring Stubbens och Kottens sport/rörelse-grupp under HT-16 / VT-17

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi kommer att gå från förskolans gård för att upptäcka nya miljöer och ha rörelse på nya platser som IP, sporthallen och stora lekparken.

MÅL Vad?

Vi kommer att ha mycket utevistelse med rörelse nu innan snön, när snön kommer vi att vara i sporthallen.

METOD Hur?

Vi kommer att jobba med:

 • Kroppsuppfattning
 • Motorik
 • Gruppkänsla
 • Kordenation
 • Ansvar
 • Balans
 • Turtagning
 • Samarbeta
 • Vikten av att röra på sig
 • Trafikvett
 • HA ROLIGT TILLSAMMANS

DOKUMENTATION

Vi kommer att ta kort på barnen med hjälp av lärplattan, sen hoppas vi på att barnen själva kan återberätta vad vi gjort i förskolans olika grupper.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Under tiden som vi har vår rörelse kommer vi att utvärdera tillsammans med barnen för att ta reda på vad barnen har tyckt så vi kan gå vidare med det barnen är intresserade utav.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: