Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2016-10-10 08:43 i Backatorpets förskola Halmstad
Förskola
Såhär går inskolningen till på avdelningen Snigeln, Backatorpets förskola

Innehåll

På Snigeln deltar vårdnadshavare tillsammans med barnet under inskolningen , vilket innebär att ni är tillsammans med ert barn i verksamheten, inledningsvis under hela vistelsen som kan variera i tid, för att sedan lämna ert barn kortare eller längre stunder. Inskolningen kan se olika ut beroende på t.ex. barnets tidigare erfarenhet av förskola eller barnets eller familjens behov. Detta kommer vi att kommunicera kring under inskolningen och tillsammans komma fram till vad som blir bäst för just ditt barn. Inskolningen tar ungefär 14 dagar där de första dagarna är ca 1 timme där vi pratar om verksamheten och reder ut eventuella frågor ni har runt informationen ni fått hemskickad till er i förväg. Tidigt bjuder vi in till en föräldraträff på kvällstid, vars huvudsyfte är att ni föräldrar ska ges tillfälle att träffa både varandra och oss personal.

Vi ser inskolningen som ett viktigt tillfälle att lära känna varandra och skapa trygghet och en bra relation mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn.

Vad ni kan tänka på är att när barnen blir trygga och lämnar er för lek och nyfikenhet på vad som händer på förskolan, låt dom göra det. Ni kan då passa på att bekanta er med pedagoger och barn som kommer att betyda mycket för ditt barn under förskole tiden.

Innehåll

Målet.

Trygga barn och föräldrar

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98
  • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  • Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  • Lpfö98 DOKUMENTATIONUTVÄRDERING/UPPFÖLJNING
  • Reflekterar sedan kontinuerligt på Utvecklings samtal och vid hämtning och lämning.
  • Vi utvärderar och reflekterar på Inskolnings samtalet som är efter ett par månader på förskolan.
  • Vi dokumenterar här i unikum.

 

 
 
   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: