Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 1950-2000

Skapad 2016-10-10 08:51 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 9 Historia
Detta är sista arbetsområdet i historia. Vi kommer ta oss an efterkrigstiden och nutidshistoria och börja 1950 och gå fram till 2010!

Innehåll

Vecka 41-42 Kommer ni få arbeta med en gruppuppgift där ni får ett årtioende som ni ska fördjupa er i. Ni ska tillsammans i gruppen skapa en presentation inför övriga klassen. Presentationer och redovisningar sker på onsdag i v 42. Gruppuppgiften ligger på Classroom.

I vecka 43 kommer ni att arbeta med en individuell inlämningsuppgift. Denna tar sin utgångspunkt i de redovisningar och presentationer ni fått höra, därför är det viktigt att vara aktiv och närvarande under presentationerna. Dessa presentationer kommer sedan läggas ut på Classroom. Inlämningsuppgiften utgår från en tidslinje som du skapat under presentationerna och uppgiften är sedan:

 

Skriv en förklarande text där du besvarar frågorna nedan. Om du ska ha ett högre betyg bör svaren stå i en sammanhängande text och inte i punktform. (Likt texten om Folkmord)

 1. Förklara tidsperioden 1950-2010 utifrån begreppen aktör och struktur:
  1. Vilka människor (politiker, kändisar, forskare m.fl) och stater/länder/organisationer var drivande i utvecklingen mellan 1950-2010)
  2. Vilka strukturer (ekonomiska, politiska, miljömässiga, tekniska, normer) drev på utvecklingen under tiden 1950-2010?
 1. Förklara tidsperioden 1950-2010 utifrån begreppen kontinuitet och förändring:
  1. Vad har förändrats mellan tiden 1950-2010?
  2. Vad har inte förändrats? (Är kontinuerligt)
 1. Vilka händelser har haft störst betydelse för oss idag? Vilka av dessa händelser kommer fortsätta att påverka vår framtid?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: