👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket genom sagans värld ht-16

Skapad 2016-10-10 09:38 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
Vi kommer att arbeta med språket och använda oss av två sagor i arbetet med barngruppen.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har valt att arbeta med språket då vi ser olika behov i barngruppen. Vi behöver arbeta med språket och språkförståelsen i barngruppen då vi har flera barn som behöver ett större ordförråd, prata rätt grammatiskt, öva på begrepp och kommunikation. Då språket har en stor betydelse för barnets lärande och identitetsutveckling anser vi att det är viktigt att alla barn får en bra språkutveckling.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen är delaktiga genom att ....

Grupp 1: Barnen ska kunna berätta en händelse från deras erfarenhets värld.

Grupp2: Att alla barnen vill deltaga  med tecken, rörelse och ord i en rörelsesång.

 Läroplanens mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

 

Vi kommer att arbeta i två ålders indelade grupper med två olika sagor: Petter och hans 4 getter och Sagan om den tjocka feta pannkakan. 

Utifrån olika gruppernas behov kommer vi att lägga vikten på grammatik, begrepp och ordförråd.

Barnen kommer att träffa på många olika karaktärer på äventyr i sagan.  Vi talar om hur de ser ut, låter och gör och arbetar sedan vidare

utifrån barnens intresse. 

Vi tänker arbeta med bild och form, drama och tecken som stöd. 

 

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att utvärdera genom observation och samtal med barnen.

 

Teoretisk bakgrund

Enligt Vugotskij sker språk utveckling genom samspel och han intresserade sig för skillnaden mellan vad individen lär sig på egen hand och vad den lär sig i samspel med andra.

Enligt Svensson  (1995) är det viktigt för barnens språkutveckling att barnen dagligen får många tillfällen till intressanta och utvecklande samtal. De måste ofta få tillfälle att genom samtal och lek med ord lära sig olika språkliga uttryckssätt. Barn som får leka med språket tillsammans med intresserade vuxna kommer att bli mer intresserade av skriftspråket och uppleva kontakten med skriftspråket som naturlig

 

 Dokumentation

Vi kommer dokumentera genom skapande, fotograferande och filmande. Barnen ska deltaga i skapande, fotograferande och filmande.

 Sagan om den tjocka feta pannkakan.

1. Barnen och Jill samlades utanför dörren och då hade jag klätt ut mig med rosa basker och vit sjal, en rockring med girlanger fick barnen gå in igenom medan jag läste versen:

I SAGANS VÄRLD DÄR KAN ALLTING HÄNDA

OCH NÄSTAN ALLTING HÄNDER DÄR

I SAGANS VÄRLD SNURRAR SAGANS SLÄNDA

 Barnen gick in och satte sig i soffan och Jill tog kort/ filmade. Jag satte mig i soffan och läste sagan om den tjocka feta pannkakan. Efteråt fick barnen rita en teckning, något från sagan.

 

satt på en stol med rosa skynke och en stol bredvid hade en lykta ställts ovanpå en stol med rosarandig duk.

 

..

 

Uppgifter

  • Språket genom sagansvärld