Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning Kapitel 1 och 7

Skapad 2016-10-10 11:33 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola F
Tiosystemet, Multiplikation och division med 10, 100 och 1000, Multiplikation och division med små tal, Räkna med negativa tal, Räkna med tal i potensform, Prefix, Tiopotensform, Tal i grundpotensform, Räkna med tal i tiopotensform och tal i grundpotensform

Innehåll

                                               

Vad kommer att bedömas?

Vid bedömningen tittar vi på kvaliteten på dina förmågor vad gäller:

Problemlösning (P):

Kunna lösa matematiska problem. Det innebär att kunna förstå frågan, välja en lämplig metod, kunna göra korrekt uträkning samt rimlighetsbedömning av svaret. Kunna göra en utvärdering av den valda metoden.

Metoder (M):

Kunna välja den metod som passar bäst för att lösa uppgiften samt göra en korrekt uträkning.

 

Begrepp (B):

Du ska kunna ”matteorden” som hör ihop med arbetsområdet. Det innebär att förstå vad orden betyder samt kunna använda dem i rätt sammanhang.

 

Resonemang (R):

Du ska kunna föra, följa och förstå ett matematiskt resonemang. Det innebär att du ska kunna redovisa hur du har kommit fram till en lösning och argumentera för din metod av lösning. Du ska även kunna sätta dig in i en kamrats lösning och förstå hur den har tänkt.

 

Kommunikation (K):

Du ska kunna prata och redovisa skriftligt i matematik. Det innebär att du kan förklara hur du har tänkt och varför, kunna resonera i par och grupp om val av metoder. Du ska också kunna förstå och följa med i när någon annan berättar om hur den har tänkt och varför.

 

Kunskapsavstämning

Skriftligt läxförhör

Prov

 

Om du missar någon lektion ligger det på ditt ansvar att ta reda på av läraren eller kompisar vad vi har gjort samt ta del av anteckningar, laborationer eller genomgångar som gjordes på lektionen.

 

 

 

 

Planering matematik; taluppfattning åk 8 ht 2016

Lärare:   Helena Canneryd, Stefan Johansson,   Malin Lennholm, Matilda Ulander, Ulrika Wijk, Eva Åkerström

Gått igenom

Kan jag

Mål att kunna:

Sidor i boken

 

 

·       Veta hur vårt talsystem – tiosystemet – är uppbyggt

·       Att siffrans värde beror på vilken position den har i talet

S 8

träna mer: s 22-23

 

 

·       Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

·       Multiplikation och division med positiva decimaltal

·       Multiplikation och division med positiva tal mindre än 1

·       Multiplikation och division med 0,5

Egna uppgifter

S 10-14

träna mer: s 24-26

Egna uppgifter

 

 

·       Förklara och kunna ge exempel på vad negativa tal är

·       Sätta ut negativa tal på en tallinje

S 15

träna mer: s 27

 

 

·       Addition och subtraktion med negativa tal

S 16-17

träna mer: s 28

 

 

·       Räkna med tal i potensform

·       Begreppen bas och exponent

S 18-19

träna mer: s 29

 

 

·       Använda prefix för stora tal (hekto, kilo, mega, giga, tera och deras förkortningar)

S 208-209

Träna mer: 218-219

 

 

·       Räkna med tal större än 1 i tiopotensform

·       Att tiopotensform betyder att basen alltid är 10

S 210, 212

Träna mer: 220-221

 

 

·       Räkna med tal större än 1 i grundpotensform

S 211, 213

Träna mer: 222

 

 

·       Räkna med tal mindre än 1 i tiopotensform och grundpotensform

S 214

Fördjupningsmål (För dig som siktar mot de högre betygen)

 

 

  • Multiplikation och division med negativa tal

S 32-34

 

 

  • Mer avancerade uppgifter med tiopotensform och grundpotensform

S 30-31, 223-227

 

 

  • Bra övning för den som vill: Arbeta med tal skrivna i olika baser

S 35

Klar med allt? Jobba vidare med Uppslaget 1 och 7: s 38 och s 230       Abels hörna: s 39, 231       Svarta sidorna: s 232, 238   

Fördjupningsbok: prata med din lärare

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: