Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Elbilen år 9

Skapad 2016-10-10 11:49 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Teknik
Elbilen

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I den här uppgiften får du prova olika tekniska lösningar genom att konstruera en elbil som ska klara en hinderbana bestående av en vattengrav samt grushög.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 
Konkretisering av mål

För att nå målen behöver du:
 • veta och känna till hur friktionen påverkar elbilens förmåga att klara en hinderbana.
 • kunna jämföra tvåhjulsdrift, fyrhjulsdrift och remdrift.
 • viktfördelningens betydelse
När du arbetat med avsnittet konstruktioner kan du:
 • Genomföra enkla konstruktionsaebeten genom att undersöka och pröva olika lösningar.
 • Få uppfattning om egenskaper hos material t.ex. tryckhållfasthet och hårdhet samt hur egenskaperna används i olika tekniska lösninga.
 • Känna till hur egenskaper hos material och form används i hållfasta och stabila konstruktioner t.ex. vid brobygge.
 • Känna till några metoder som används för att förstärka egenskaper hos material

 

Arbetssätt

 • I mindre grupper om två till tre elever konstruera en elbil som klarar en hinderbana bestående av vattengrav samt grushög.
 •  Varje grupp får en elmotorn (svagström) samt två st 1.5 volt batterier, en växellåda med utväxlingsmöjligheter, remskivor med olika diameter och kugghjul med olika diameter.
 • Alla grupper gör en skissritning på elbilen.
 • Arbetet dokumenterar du i din loggbok.

 

Bedömning

ht-2013
 Din förmåga att:

 • konstruera en fungerande elbil, som med hjälp av god friktion klarar en hinderbana.
 • redogöra för hur friktionen påverkas av olika material och underlag.
 • redogöra för hur du har konstruerat din bil 
 • diskutera runt för och nackdelar med elen som drivkraft

 

 

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9

Matriser

Tk

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: