Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-10-10 13:34 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 5 Historia
Arbetsområde kring medeltiden - historia.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som

historiemedvetande samt historiska begrepp.

 

Det här ska du lära dig

 

 

 • Berätta om adel, präster, borgare och bönder

 • Hur livet förändrades för människorna i Norden och vad förändringarna berodde på

 • Ge exempel på att kyrkan, kristendomen och kloster var viktiga på medeltiden

 • Berätta om "Den heliga Birgitta"

 • Berätta om handelsförbundet Hansan 

 • Berätta om några av medeltidens kungar

 • Lagar som stiftades på medeltiden

 • Hur Nordens länder började samarbeta. 

 • Kalmarunionen

 • Vilka kontakter det fanns mellan Norden och övriga värden på medeltiden

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

För att läsa oss så mycket som möjligt kommer vi arbeta på ett varierande sätt under lektionerna. 

Vi kommer läsa texter, i helklass, i grupp och individuellt. Skriva texter och måla.

Se på filmer och att öva på att återge det vi läst eller sett. Vi kommer ha genomgångar och

diskussioner.

 

Bedömning

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av och förklara historiska begrepp

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

Det här visar du i - diskussioner i grupp eller helklass, övningar och texter du skriver under lektionerna, samt förhör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: