Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-10-10 13:47 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
En pedagogisk planering för arbetsområdet luft.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vi ska lära oss om luft. Vi ska ta reda på mer om luften och dess egenskaper genom experiment, film och samtal. Vi ska skriva och rita om vad vi lärt oss.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Vad luft är.
 • Hur vi vet att luft finns.
 • Hur man kan använda luft ex. till luftballonger.
 • Vad som händer med luften om vi förorenar den.

 

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Så här kommer vi att arbeta

Forma hypoteser och sedan göra experiment.
Se på film.
Samtala i grupp.
Dokumentera vad vi lärt oss med hjälp av tankekartor.
Tillverka bilder av luftballonger.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna redogöra för några olika egenskaper hos luft och ge exempel från egna iakttagelser.
Du ska känna till vad luft är och ge exempel på vad man kan använda luften till.
Du ska veta hur luften kan påverkas av olika föroreningar.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: