Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 5

Skapad 2016-10-10 13:53 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 5 Slöjd
Vi hamrar och spikar och tovar en boll, vi gjuter och borrar och knyter ett band!

Innehåll

 

Under läsåret kommer vi att arbeta med förmågorna;

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Vi arbetar med enkla hantverkstekniker och går igenom namn på de redskap,verktyg och material som vi använder. 
Hur en idé blir ett föremål genom att skissa och formge det vi tänkt att tillverka, arbetar vi tillsammans med. 
Vi gat igenom och träna på att arbeta efter instruktioner.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i grupper och diskutera tillvägagångssätt.

Tillsammans hjälps grupperna åt att följa instruktioner och inspirera varandra.

Varje elev tillverkar sedan ett eget föremål efter sin skiss.

Efter varje arbetsområde presenterar eleverna sitt arbete, vilka material, tekniker och redskap de använt. Vi repeterar namn de begrepp vi lärt och utvärderar vår arbetsinsats.

 

Vad ska vi lära?

Materialens egenskaper och användningsområden,

Redskap och maskiner, namn och hur de används.

Att använda skisser och instruktioner och mäta och räkna ut materialmängd.

Att beskriva hur och vad vi gjort.

Elevinflytande

Du väljer hur du vill att dina föremål ska se ut, i färg och form.

Du väljer material, redskap och maskiner som passar för ditt arbete. 

Bedömning

Användning av begrepp.

Användning av maskiner och verktyg.

Hur instruktioner följts och använts . 

Dokumentation av arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: