Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva Åk3

Skapad 2016-10-10 14:12 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Vi jobbar med läsförståelse. Eleven ska få ett utökat ordförråd i alla ämnen.

Innehåll

Syfte

Eleven ska klara olika ämnen i klassen med hjälp av ett utökat ordförråd. Vi jobbar på ett konkret sätt, ofta med hjälp av bilder.

 

Det här ska du lära dig

Eleven ska kunna läsa med flyt en okänd text och kunna återberätta texten med egna ord .Eleven ska kunna skriva stor bokstav och rätt skiljetecken. Man ska kontrollera att uttalet är korrekt och även prosodin. Eleven ska bli medveten om vad som händer i Sverige under året.Träna matematiska begrepp.

Så här kommer vi att arbeta

 Eleven får träna i smågrupper med konkret material. Eleven deltar aktivt med muntlig framställning på ett lustfyllt sätt .Eleven får en mer ingående förklaring över de arbetsområdet som klassen jobbar med.

 

Bedömning

Vid varje lektionstillfälle repeteras föregående lektion.I slutet av terminen görs Bokup-test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: