👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 9

Skapad 2016-10-10 14:27 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda och analysera matematiska begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter
  • använda matematikens uttryckesformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska vi arbeta med (centralt innehåll):

Detta ska du kunna:

  • addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk s. 10 - 14
  • utföra beräkningar med negativa tal s. 16 - 22
  • skriva tal i potensforms. 24 - 27
  • utföra beräkningar med tal i potensform s. 29 - 34, 36 - 47
  • se samband mellan prefix och tiopotenser 42  - 47
  • beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa s. 219 - 224
  • beräkna sannolikheten för att flera händelser ska inträffa efter varandra (träddiagram) s. 228 - 231

Begrepp

negativa tal, potensform, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, prefix, sannolikhet, gynnsamma utfall, möjliga utfall, träddiagram, beroende händelser, oberoende händelser, 

Bedömning:

Sker på skriftligt prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
E
C
A
Begrepp
Metoder
Kommunikation