Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2016-10-10 14:31 i Österslättsskolan Karlshamn
En första övning med lappar, blockhusruta, remsor eller kvadrater.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Övning där du lär dig sammanfoga lappar till större tygstycke.

Innehåll

 

Konkretisering

Du börjar med att färglägga en enkel skiss på den lappteknik du valt samt väljer vilket slöjdföremål lapptekniktyget ska bli. Du gör beräkningar och skriver på skissen hur stora dina lappar bör vara för att passa slöjdföremålet, med tanke på att det krävs sömsmån också. Du planerar noga ditt arbete och river sen dina lappar från tyg i lappskåpet, för att tänka på resurshållning och göra något fint av spillbitar. Fundera över vad som bör göras först och därefter i vilken ordning och varför? Vi repeterar sömnad på symaskinen; sicksack, raksöm, spolning av undertråd osv. Efter varje lektion gör du anteckningar i din loggbok på vad du gjort och lärt dig. Du avslutar med en enkel utvärdering utifrån slöjdarbetets olika delar; idé, överväganden, framställning och värdering.

 

Undervisning

Hur man mäter, river/skär lappar.
Hur man kombinerar lappar och tillverkar ett "tyg" av spillbitar.
Hur man använder redskap, verktyg och maskiner.
Hur man nålar, syr och pressar för bästa resultat.
Anteckningar i loggbok för att dokumentera slöjdarbetets process.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

Utföra givna arbetsmoment i lappteknik och framställa ett slöjdföremål.
Följa din planering och motivera val.
Välja handlingsalternativ som leder framåt.
Beskriva processen i loggboksanteckningar med grundläggande slöjdbegrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Lappteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formgivning
Jag behöver mycket hjälp för att komma på ideér.
Jag behöver lite hjälp att komma på ideér men bidrar själv till viss del.
Jag kan hitta på ideér men behöver träna mig på vad som är genomförbart.
Jag kan hitta på egna ideér som är genomförbara.
Planering
Jag arbetar efter min lärares planering.
Jag planerar med hjälp av lärare.
Jag försöker planera mitt arbete till viss del men behöver lite hjälp av lärare.
Jag klarar att planera mitt arbete själv.
Hantverkstekniker
Jag har svårt att använda redskap, verktyg och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Med lärarens hjälp klarar jag att använda redskap, verktyg och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag klarar av att använda redskap, verktyg och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag klarar av att använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Initiativförmåga/
Problemlösning
Jag behöver hjälp med att komma igång med arbetet. Jag behöver hjälp med att inte ge upp vid för lätt vid motgång.
Jag tar till viss del egna initiativ. Jag hittar lösningar med hjälp av lärare för att komma vidare.
Jag tar egna initiativ och kommer framåt med visst stöd. Jag provar lösningar och kan på ett bra sätt berätta om varför det blev som det blev.
Jag tar egna initiativ och kommer framåt på egen hand. Jag väljer lösningar utifrån tidigare erfarenheter och kan på ett välutvecklat sätt berätta varför den lösningen var bra.
Utvärdering
Jag behöver träna på att berätta om mitt arbete. Jag har svårt att skriva ned min utvärdering.
Jag kan berätta något om mitt arbete. Jag skriver ned delar av min utvärdering.
Jag kan berätta delar av vad som var svårt och lätt/gått bra eller mindre bra i mitt arbete. Jag skriver ned en komplett utvärdering.
Jag kan berätta om min slöjdprocess och om kopplingen mellan arbetsinsatsen och resultatet. Jag skriver en väl utvecklad utvärdering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: