Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår världsdel Europa

Skapad 2016-10-10 14:32 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Vi lär oss mer om den världsdel vi bor i.
Grundskola 5 Geografi
Världsdelen Europa. Vi studerar hur den är formad, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden. Efter avslutat område ska du kunna jämföra Europas länder och dra slutsatser om- samt ge förslag på hur Europas invånare bör handla för att förbättra levnadsvillkor och miljö.

Innehåll

Förmågor

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer.

Innehåll undervisning

Vi använder oss av faktaböcker, stenciler, kartböcker och ser på film.

Vi studerar världsdelen Europa och Europas olika länder.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi arbetar i kartboken och studerar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Vi fördjupar oss i ett arbete där vi tar reda på fakta om ett valt land, och lär oss att göra jämförelser med ett annat land. Vi studerar då levnadsvillkor, till exempel olika tillgång till naturresurser, hur länderna är formade, invånarantal, var de flesta bor och vad länderna producerar.

 

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan länder i Europa genom att fokusera på naturlandskap, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden. 
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor
 •  din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, tolka och använda olika sorters kartor
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som floder, bergskedjor, slätter, inlandsklimat, kustklimat, tidvatten, industri, service, naturtillgångar, energikällor, folkmängd, statsskick, monarki, republik, demokrati, diktatur, ö, halvö, natur- och kulturlandskap, levnadsförhållanden.
 • Du skriver en faktatext som ska bedömas.
 • Du gör en redovisning för klassen om det land du har valt, redovisningen bedöms.
 • Vi avslutar området med ett prov på geografiska begrepp och viss kartkunskap.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 6

Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Samspel mellan natur och människa - Förändrade livsmiljöer
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband.
Värdera lösningar på miljö och utvecklingsfrågor på en årskursanpassad nivå.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: