👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Bäckagårdsförskola

Skapad 2016-10-10 15:29 i _Gemensamt förskola Halmstad Halmstad
Förskola
Gemensam Pedagogisk Planering (GPP)

Innehåll

Syfte

 

 

Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)  

Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet? 

 

Läroplansmål i fokus:  

  

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

 

 

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m. )  

 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?