Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och ekologi

Skapad 2016-10-10 15:31 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 – 7
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Innehåll

Området ekologi och hållbar utveckling är inte nytt för er men i åk 6 ska ni få en liten fördjupning av det ni redan kan. Ekologi är ju som ni nu säkert vet läran om hur växter, djur och andra levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen. Begrepp som du ska kunna efter avslutat område är bl.a. Ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, organism, art, näringskedja, näringsväv, energi, kretslopp, fotosyntesen och växthuseffekten.

Uppgifter

  • Arbete Hållbar utveckling

  • Hållbar utveckling

Matriser

Biologi

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Kan dessutom berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Kan dessutom berätta om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Kan dessutom berätta om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: