Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 2

Skapad 2016-10-10 15:35 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Det här hittar vi på i idrottshallen, simhallen och utomhus.

Innehåll

Idrott

Syfte

Undervisningens innehåll

Undervisningens innehåll

Rörelse

Vi tränar de motoriska grundformerna och samarbete i olika lekar och spel. Vi tränar på att förstå och följa regler. Detta görs både inom-och utomhus.

Vi tränar på enkla danser.

Vi simmar en period till under våren.

Hälsa och livsstil

Vi pratar om varför det är bra att röra på sig.

Friluftsliv och utevistelse

Vi har skolgårdsorientering

Vid utflykter och utedagar så pratar vi om allemansrätten och säkerhet och hänsynstagande vid utelekar.

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

Detta ska du kunna

Du ska kunna samarbeta i lekar och förstå enkla regler i de lekar och spel som vi gör på idrotten.

Du ska deltaga och kunna enkla danser.

Du ska kunna leka och röra dig i vatten.

Du ska kunna berätta något om varför det är bra att röra på sig.

Du ska kunna förstå en enkel karta över skolgården.

Du ska kunna berätta något om allemansrätten.

Arbetssätt

Vi har idrott två gånger i veckan i idrottssalen eller utomhus. En period under våren simmar vi två gånger i veckan under en femveckors period.
På idrotten arbetar vi mycket med rörelseglädje och att träna samarbete. Vi gör det genom olika lekar och spel.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Detta kommer vi att bedöma

Vi kommer att bedöma din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Dvs i olika danser, bollspel, lekar, hinderbanor, med redskap etc. Samt vad du kan berätta eller visa på varför det är bra att röra på sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott år 2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Grundformer
Du kan de motoriska grundformerna. Klättra, krypa, springa, hoppa, gå, hoppa, rulla, balansera, stödja, kasta, fånga, åla
Du kan sätta samman de grundmotoriska grundformerna t ex kasta och fånga en boll.
Ny aspekt
Lekar och spel
Du kan leka enkla lekar och hålla dig till regler.
Du är aktiv i lekar.
Ny aspekt
hälsa och livstil
Du ska kunna berätta något om varför det är bra att röra sig.
Du ska kunna berätta om en rörelse t ex springa och varför det är bra att springa.
Ny aspekt
dans
Du ska kunna deltaga i en enkel dans.
Du ska kunna dansa en för dig känd dans.
Ny aspekt
orientering
Du kan läsa och följa en karta över skolgården.
Du kan läsa och följa en karta över Slottshagen.
Ny aspekt
allemansrätten
Du ska kunna berätta om något som står i allemansrätten.
Du ska kunna berätta om något som står i allemansrätten och varför det är en bra "regel".
Ny aspekt
lekar i vatten
Du har vattenvana och kan leka och röra dig i vatten.
Du kan flyta och simma en kort sträcka. Du kan livrädda med hjälp av livboj och förlängda armen.
Du kan simma 200 meter varav 50 m ryggsim. Du kan livrädda med hjälp av livboj och förlängda armen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: