Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 ht 2016,

Skapad 2016-10-10 15:37 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Avsnitten som kommer att behandlas under hösten handlar om taluppfattning, procent och sanolikhet samt algebra och mönster. Nytt är kvadratrötter och sannolikhetsberäkningar. I algebran fördjupar vi kunskaperna och förenklar svårare uttryck.
Grundskola 9 Matematik
Inför första provet i matematik.

Innehåll

Till dig som elev:

Denna LPP är gemensam för alla matematikgrupper på Lerbäckskolan.

Du skall bli säker på räkning med små och stora tal, negativa tal, samt tal i potensform, oavsett räknesätt.Du ska ha repeterat statistik, enhetsomvandlingar, prioriteringsregler.

Vi repeterar procent och bråk i alla former. Nu skall du kunna hantera alla sorters problem.

 

Arbetsområdet

Mål

Målen för arbetsområdet.

Arbetssätt

Gemensamma diskussioner
Analyser av olika matematiska metoder och strategier i förhållande till problemställning
Grupparbete
Laborationer
Individuellt arbete

Redovisningsform

Prov ligger på förutbestämt datum.

Bedömning

Det som bedöms är hur du:
- väljer och använder strategier
- formulerar matematiska modeller
- resonerar kring resultats rimlighet
- använder matematiska begrepp
- med stor säkerhet kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom ovanstående matematiska områden
- kan använda olika matematiska uttryckssätt
- redogör om tillvägagångssätt och använder symboler, formler och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang
- kombinerar och utnyttjar kunskaper från olika områden inom matematiken på nya problemställningar.

 

Reflektion

Du skall fundera över hur du har gjort när du är nöjd med dina resultat.
Du skall fundera över vad som gick bra och vad som blev mindre bra och vad du skall ha för strategi under nästa arbetsområde.

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: