Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 1

Skapad 2016-10-10 16:35 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F

Innehåll

Idrott arbetsområde 1 årskurs 4

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

MÅL: 

 • du ska kunna leka olika lekar och spela olika spel både utomhus och inomhus.
 • förebygga skador med hjälp av uppvärmning
 • din förmåga att lära rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • du ska kunna orientera dig i din närmiljö med hjälp av kartor                                                                                                                 

Bedömning:

 • om du deltar och hur du genomför lekar, spel och idrotter både utomhus och inomhus.
 • om du kan ge enkla beskrivningar hur man med hjälp av lekar, spel och idrotten kan förebygga skador
 • om du kan anpassa din utevistelse med förståelse för allemansrättens regler
 • att du med viss säkerhet kan orientera dig i bekanta miljöer med karta

.Undervisning: 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prata om varför man har uppvärmning och vilka olika skaderisker som kan förekomma. Du kommer att tillsammans med en kamrat visa hur man värmer upp och du ska veta skillnaden på bla. styrke-, stretching övningar. Vi kommer att ha lektioner både inne och ute. Vi ska prata om allemansrätten och göra en skriftlig test. Vi kommer att lära oss olika karttecken så att du har möjlighet att läsa olika kartor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: