Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-10-10 16:45 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 Historia
Vi ska jobba om vikingtiden.

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

 • känna till något om vikingarna runskrift
 • känna till vilka lagar och regler vikingarna levde efter
 • kunna beskriva hur människor färdades på vikingatiden
 • kunna förklara hur vikingarna trodde att världen såg ut och ge exempel på gudar de trodde på
 • kunna beskriva hur vi vet det vi vet om vikingatiden
 • känna till hur vikingarna levde, bodde, klädde sig och åt.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Du ska göra en egen vikingabok
 • Vi ska se filmer om hur vikingarna levde, deras båtar och sagor om deras gudar.
 • Vi ska ha gemensamma genomgångar i klassrummet
 • Vi ska läsa faktatexter om vikingatiden

Bedömning - det här ska bedömas:

 • Ditt arbete med uppgifterna i din vikingabok 
 • Din förmåga att beskriva och förklara vikingarnas liv skriftligt och muntligt
 • Din förmåga att besvara frågor om det vi läst och pratat om

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden ht-15

Vikingatiden bedöming ht-11

Jag tittar på hur du tar dig an dina uppgifter. Hur mycket motivation och intresse lägger du på dina uppgifter. Är du intresserad av att utvecka din egen förmåga. Vilka strategier har du för att ta dig an dina uppgifter. Hur mycket tid lägger du ner, blir du klar med dina uppgifter, hur självständig är du i ditt arbete? Kan du komma med egna förslag? Kan du ta emot och ge respons?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Gudar
Du känner till nån asagud. Du kan redovisa vad du kan muntligt /skriftligt.
Du känner till några asagudar.och du kan skriftligt /muntligt redovisa viss fakta om dem.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och du kan skriftligt/muntligt redovisa vad du vet om dem.
Vikingarnas resor
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste på.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Människor
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var eller kvinna, man, barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, du kan göra jämnförelser mellan olika levnadsvillkor då och nu och du kan både muntligt och skftligt redovisa detta.
Kristendomens kommer till Norden
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt eller skriftligt.
Svenska
Fakta, text och bild
Du läser faktatexter och kan med hjälp göra enkla, korta sammanfattningar av texten skriftligt. Du illustrerar texen med bild.
Du läser faktatexter med relativt gott flyt och kan med viss hjälp göra korta skriftliga sammanfattningar av texten med relativt tydligt innehåll. Du illustrerar ofta texten med en passande bild.
Du läser faktatexter med gott flyt och kan helt självständigt göra skriftliga sammanfattningar av texten med ett tydligt innehåll. Du illustrerar din text med en bild som väl passar an till texten.
Grundläggande regler för stavning, grammatik och språkrighet
Du använder med viss osäkerhet regler för stavning, gramatik.
Du använder dig för det mesta av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du använder dig av grundläggande regler för stavning, skiljeteckan och språkriktighet med god säkerhet.
a
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: