Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-10-10 17:15 i Västergårdsskolan Öckerö
En planering inför vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap
Vi ska lära oss om vikingatidens människor. Hur de levde och var de bodde. Vilka resor som de gjorde och hur deras skepp såg ut. Vi ska lära oss om deras tro på asagudarna. Vi ska också lära oss om vilka olika källor som finns till den kunskap som vi har idag, till exempel, det som andra folk har skrivit, runskrift och arkeologiska utgrävningar.

Innehåll

Dessa frågor ska vi söka svar på:

 • Hur kan vi veta något om hur vikingatidens människor levde?
 • Hur levde vikingatidens människor i byn på landet och på resan?
 • Hur styrdes samhället på vikingatiden?
 • Hur trodde den tidens nordbor att att världen såg ut?
 • Varför åkte vikingarna iväg på sina resor?
 • Till vilka länder och riken seglade de?
 • På vilket sätt påverkades livet i Norden av möten med folk i andra länder?

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingatiden genom att:

 • Se på filmer och söka information på Internet.
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Högläsning.
 • Samtala och diskutera

Så här visar du dina kunskaper:

 • Redogöra för hur livet såg ut under vikingatiden.
 • Skriva enkla faktatexter. 
 • Delta aktivt på lektionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: