Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2016-10-10 18:12 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Matte Direkt 8 - kap 2; Geometri
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 40 - 46 kommer vi att arbeta med Geometri, detta innebär att vi kommer att jobba med olika figurer som; kvadrat, rektangel, triangel,cirkel, halv cirkel, cirkelsektor, parallellogram, parallelltrapets, romb och skala. När du har arbetat klart blir du säkert på att kunna förklara och förstå vad omkrets och area är, du blir säkert att beräkna omkretsen, arean för olika geometriska figurer, använda och göra omvandlingar mellan de vanligaste area enheterna.

Innehåll

 Mål och riktlinjer

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och samtal.

Enskilt arbete med boken "Matte Direkt 8" kapitel 2.

Grupparbete med boken "Matte Direkt 8" kapitel 2.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp 

Kunskapskrav och bedömning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad area är för något
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i en ritning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: