Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Dennis Kamp, En oväntad vänskap och träning inför NP

Skapad 2016-10-10 19:29 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Vi läser två böcker - Dennis Kamp och En oväntad vänskap. Samtidigt jobbar vi med lässtrategier samt ord - och begreppskunskap. Vi tränar på att ta ut de viktigaste ur texten och avslutar med att skriva en bokrecension samt en jämförelse mellan böckerna. Temat avslutas med förberedelser inför det muntliga nationella provet.

Innehåll

Vi läser två böcker - Dennis Kamp och En oväntad vänskap. Samtidigt jobbar vi med lässtrategier samt ord - och begreppskunskap. Vi tränar på att ta ut de viktigaste ur texten och avslutar med att skriva en bokrecension samt en jämförelse mellan böckerna. Temat avslutas med förberedelser inför det muntliga nationella provet.

Vi arbetar med kunskapskraven som handlar om att läsa och förstå, skriva olika sorters texter, skrivregler samt de muntliga kunskapskraven. 

Bedömning: Bokrecension, jämförelse mellan böckerna och läsförståelsetest. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: