Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster

Skapad 2016-10-10 19:33 i Helsingborg
Upptäcka mönster, jämföra tal, tallinjen, visa hur du löser problem.
Grundskola 4 Matematik
Tal och mönster!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågan att upptäcka och fortsätta mönster.

Jämföra och ordna tal efter storlek.

Läsa av och sätta ut tal på tallinjen.

Visa hur du gör när du löser problem.

 

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

fortsätta mönster och talföljder som är påbörjade.

ordna tal efter storlek.

läsa av tal och sätta ut tal på en tallinje

Visa hur du gör när du löser problem

Du får visa det när vi arbetar tillsammans, vid redovisningar och diagnostiska prov.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar i läroboken tillsammans, i par och enskilt. 

Vi använder konkret material vid behov och tränar mycket på att visa hur vi kommer fram en lösning. Vi samtalar mycket alla tillsammans och i par.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: