Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå fabler.

Skapad 2016-10-10 19:51 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi arbetar med att läsa och förstå fabler.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med att lyssna på och förstå fabler. Vi ska också träna på du ska återberätta en fabel med hjälp av enkel text och bilder.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i detta arbetsområde syftar till att utveckla din förmåga att:

- läsa och förstå texter
- formulera dig både när du talar och när du skriver
- skapa bilder som hör ihop med texten
- berätta på olika sätt

Centralt innehåll

Du kommer att arbeta med att:
- lyssna på fabler
- göra bilder som hör ihop med fablerna du lyssnat på.
- på något sätt kunna återberätta en fabel.

Kunskapskrav

Vi bedömer hur du kan:
- lyssna på ordspråk och fabler som läses högt
- göra bilder som hör ihop med texterna du hört.
- återberätta en fabel med hjälp av enkel text och bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Läsa och förstå fabler

Jag kan läsa och förstå en fabel.
Det är för svårt för mig, även med stöd.
Jag kan det med mycket stöd.
Jag kan det med visst stöd och jag använder hjälpmedel på egen hand för att förstå texten. Till exempel ordböcker, Ipad.
Jag kan återberätta en fabel med hjälp av text och bild.
Jag behöver träna mer på detta.
Jag har presenterat min fabel med hjälp av enkla ord och bild.
Jag har presenterat min fabel med en enkel text och bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: