👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3

Skapad 2016-10-10 19:59 i Liljansskolan Falun
Övergripande pedagogisk planering för årskurs 3 för hela läsåret.
Grundskola 1 – 2 Musik
Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

När du gått ut årskurs 3 ska du ha utvecklat din förmåga att:


 • sjunga och använda din röst.
 • spela instrument tillsammans med andra.
 • hitta på och härma rörelser och rytmer.
 • lyssna på och prata om musik.

Arbetssätt

På musiklektionerna kommer vi att:

 • sjunga många olika sånger som handlar om vänskap, djur, sagor, årstider, kroppen m m samt sånger som hör till traditioner på skolan, t ex skolavslutningen.
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • härma och hitta på toner, rytmer och rörelser med hjälp av rösten, rytmintstrument och kroppen.
 • tillsammans hitta på ljud, rytmer och rörelser för att illustrera sånger, sagor, bilder och dikter.
 • spela rytminstrument i ensemble.
 • träna på att använda enkla musiksymboler som stöd för sång, rörelse och spel.
 • lyssna på olika sorters musik och prata om olika sorters musik i liten grupp och i helklass.
 • titta och lyssna på olika sorters instrument och lära oss vad de heter.
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:
• delta i sång.
• delta i ensemblespel.
• delta i att skapa musik med röst, rörelse, instrument och rytmer.
• prata om musik

Du visar detta genom att delta i allt vi gör och ta eget ansvar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6