Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstå och använda tal

Skapad 2016-10-10 20:20 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Förstå och använda tal i en mindre grupp
Grundskola 2 – 3 Matematik

Vid några tillfällen i veckan kommer du tillsammans med några kamrater att få träna matematik hos specialläraren. Då kommer du att jobba med olika matteord, taluppfattning, positionssystemet och matematiska samband. Vi kommer att prata och diskutera matematik i en mindre grupp. Jag kommer ofta att be dig förklara hur du tänker för att du ska få syn på ditt egna lärande.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Genom att träna tillsammans med några kamrater stärker du ditt självförtroende och i ditt matematiska tänkande.

2. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

3. Konkretiserade mål:

Du ska få utveckla din förmåga att;

*lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till och använder någon metod som passar bra för att lösa problemen.

*använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.

*ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken, t. ex  hur addition och subtraktion hänger samman med varandra.

*se mönster i matematiken

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: