Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den viktiga leken

Skapad 2016-10-10 21:07 i Solsidans förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Solsidans förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Den viktiga leken som måste få ta tid.................

Innehåll

 Lek som lärande, lärande som lek.

Barn erövrar omvärlden genom lek, de bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar/samspelar med andra. genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. leken stimulerar språket genom att de använder ord, gester, ljud, tonfall, röstlägen och andra signaler. för att behålla lekens harmoni behöver barnen träna på de sociala lekreglerna som samförstånd, ömsesidighet, turtagande. Regler som vi tar med oss genom hela livet.

 

 

 

 

 

Hur gör vi?

Metod :

På avdelningen har vi skapat rum i rummet där barnen har tillgång till olika lekmaterial som kan utveckla och fördjupa deras lek.

Vi försöker ge barnen utrymme att själva få utveckla sin förmåga att själva tillämpa och skapa regler i leken

Eftersom leken är viktig för barns utveckling och lärande ges barnen utrymme både för planerad lek och lek efter den egna kreativiteten.

Vi försöker i möjligaste mån att inte avbryta deras lek. 

Vi är lyhörda vad som intressera barnen just nu och tar fram material som passar till leken.

 

Dokumentation - vi dokumenterar med foton. publicerar på UNIKUM.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering- vi utvärderar och reflekterar ständigt i arbetslaget  om och hur leken fungerar mellan barnen samt de barn som behöver lite mer stöd för att komma igång.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: