Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Möss och människor - tema drömmar och ensamhet

Skapad 2016-10-10 21:24 i von Bahrs skola Uppsala
Möss och människor - tema drömmar och ensamhet
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
För att lära oss mer om livet, människans olika livsvillkor och hur det kan gestaltas i litteraturen närläser vi ”Möss och människor”. Vi kommer arbeta med nobelpristagaren Steinbecks kortroman under fem veckor. Hur skildrar nobelpristagaren människors drömmar, kamp och livsvillkor? Varför handlar romanens karaktärer som de gör? Handlar de rätt eller fel? Boken är skriven och utspelar sig på 30-talet – hur märks det? Hur berättar en nobelpristagare sin historia och vad kan vi lära oss av hans sätt att skriva?

Innehåll

 


Lgr11, svenskämnets syfte

Eleverna ska:

 • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
 • ges kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
 • möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
 • ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Lärandemål - genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa och på olika sätt analysera romanen och sakprosatexter om författaren och tiden.
 • muntligt och skriftligt kommunicera kring det vi läser.
 • diskutera, reflektera och dra slutsatser kring romanens innehåll, teman, budskap och

komposition

- anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

 

Undervisning - vi kommer arbeta på olika sätt:

 • högläsning och individuell läsning
 • lässamtal och diskussion i klass och i mindre grupper
 • läslogg (i din skrivbok/ på Google Drive),

- skriftlig slutuppgift

 

Bedömning - det som bedöms är HUR du:

 • läser, sammanfattar och gör textkopplingar (inom texten, exempelvis orsaker, mellan

texten och dig och mellan texten och tiden)

 • tolkar och för resonemang kring teman och budskap i boken
 • drar slutsatser mellan boken och den tid och det sammanhang som den tillkom i

 

Underlag för bedömning är:

 • ditt deltagande i samtal
 • dina läsloggar
 • din slutuppgift

 

Planering ‘Möss och människor’ 9b

 

Torsdag

Fredag

 

v. 34

Introduktion:  Bokomslaget

Läsning t.o.m s 26

Textfrågor (läslogg) i skrivbok.

 

v. 35

Arbete med uppgifter under bokens gång:

*Karaktärer i boken

*Ordförståelse 1

*Textfrågor (läslogg) i din skrivbok.

Läs till sid. 52, t o m kapitel 2


*Vad är isbergsprosa?

 

v.36

Arbete med uppgifter under läsningens gång:

*Ordförståelse 2

*Vem var John Steinbeck?

* Textfrågor (läslogg) i din skrivbok.

Läs till och med kapitel 3

*Kortskrivande: Kommer L o G förverkliga sin dröm?

 

v.37

Arbete med uppgifter under läsningens gång


Uppgift: Efter inledning av kap 4 - Papegojtext: Beskriv ditt rum

Läs till och med kapitel 5


Förbereda bokprat

 

v.38

Ingen lektion em: Skoljoggen

Bok utläst - dramatisering; gruppens tolkning av texten!


Bokprat

 

v.39

Filmen ‘Möss och människor’


Förberedelse inför slutuppgift

Ingen lektion fm - Studiedag Von Bahr

 

v. 40


v. 41

Uppläsning papegojtext


Skriftlig slutuppgift (avslutande text  på dator/för hand i klassrummet)

 

 

Uppgifter

 • Slutuppgift Möss och människor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: