Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa tillsammans

Skapad 2016-10-10 22:20 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Eleverna läser olika texter. Till texterna finns det frågor som de ska besvara. Det finns även möjlighet att lyssna på texter och att diskutera innehållet.
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Det är viktigt att läsa. Forskning visar att ju större ordförråd en elev har, desto bättre klarar han/hon av skolarbetet. Att lyssna på texter och diskutera, bidrar även till ett ökat ordförråd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att diskutera texters innehåll 
 • Din förmåga skriftligt redogöra för texters innehåll
 • Din förmåga att läsa och förstå olika slags texter
 • Din förmåga att följa språkliga normer

Undervisning och arbetsformer

 • Arbeta med nivåanpassade texter
 • Arbeta med tillhörande frågor och uppgifter
 • Diskutera texters innehåll
 • Högläsning
 • Använda digitala hjälpmedel 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:

 • Din förmåga att läsa skönlitteratur och andra texter
 • Din förmåga redogöra för den text du läst
 • Din förmåga att koppla en text till egna erfarenheter
 • Din förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen

Hur ska det bedömas:

 • Genom att vi diskuterar de texter du läst
 • Genom att du besvara tillhörande frågor och lämnar in dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: