👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2016-10-10 22:28 i Apelskolan Falkenberg
Ett område där vi tittar på vilka trick man använder när man talar och också något om att vara en god lyssnare.
Grundskola 8 Svenska
Vi diskuterar och går igenom ämnet retorik för att lära er olika strategier för att lyckas med en bra muntlig presentation, men också hur viktigt det är att vara en god lyssnare.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 

I syftestexten för svenska står det bland annat att "Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal" och i de övergripande kunskapsmålen står det att "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt". Det tar vi fasta på och i detta arbetsområdet ska du få känna hur det känns att tala förberett inför andra.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att diskutera och pröva lite olika sätt en god talare använder sig av. Vi går också igenom grunderna i retorik och diskuterar olika talängslan och vad man kan göra för att undvika detta. 

Vi kommer att göra olika övningar där ni får träna på retoriska grepp för att förtydliga det ni säger.

Muntlig framställning av något som är betydelsefullt för er och genom att beskriva saker utan att se dem.

Högläsning

Bedömning - vad och hur

Din muntliga presentation kommer att bedömas utifrån strukturen, det vill säga en tydlig början, ett tydligt slut och en röd tråd däremellan, samt att du uttrycker dig tydligt och begripligt samt har en god ögonkontakt med dina lyssnare.

Ni kommer också att få ett enkelt prov kring de olika begrepp vi gått igenom kring retorik och de strukturer som hör samman med detta, även ert resultat på detta prov kommer att bedömas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9