Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 6 Apparater

Skapad 2016-10-10 23:10 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Teknik
Varje dag möter du en mängd olika apparater. Du väljer en av dem, som intresserar dig, och som du vill veta mer om.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Du ska bekanta dig med din nya Chrombooks funktion Classroom ,dokumentation och presentation - och samtidigt söka fakta om en apparat som intresserar dig.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att bekanta oss med vårt nya digitala verktyg Chrombook och dess funktion Classroom.

Du ska välja en apparat, och redovisa den, muntligt inför klassen. 

Du använder dig av Classrooms funktion- dokument eller presentation.

Du redovisar inför klassen.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du väljer vilka funktioner i Classroom du vill bekanta dig med.

Du väljer själv vilken apparat du vill redovisa.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom muntliga presentationer

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Vi arbetar med att ta reda på fakta under två arbetspass, därefter muntliga redovisningar.

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik årskurs 6 Apparater

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: