Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 HT16

Skapad 2016-10-11 08:32 i Hedens skola Öckerö
Under läsåret kommer vi att arbeta med läromedlet Magic! Den innehåller en classbook och workbook. Parallellt tränar vi också grammatik.
Grundskola 4 Engelska
Med hjälp av läromedlet Magic tränar vi elevernas läs- och hörförståelse inom engelska. De kommer att få träna på att läsa, skriva och samtala.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Konkretisering

Eleven ska i fjärde klass kunna

 • skriva enklare texter om saker de känner till
 • läsa och förstå enklare texter
 • förstå och kunna ge enklare instruktioner
 • Kunna ge en enklare presentation av sig själv, sin familj och sina fritidsintressen

Undervisning

Vi arbetar med materialet Magic! 4 som innehåller en Classbook och en Workbook. Parallellt med Magic! tränar vi specifikt på grammatik som hör ihop med de övningar vi gör. Eleverna har även en skrivbok som heter I Can och tillgång till webbdelen.

Med jämna mellanrum stämmer vi av med olika tester från Magic!'s material för att se vad vi lärt oss och vad vi behöver träna mer på. 

Bedömning

Vi kommer efter avslutat område bedöma om eleven kan

 • skriva enklare texter om saker de känner till
 • läsa och förstå enklare texter
 • förstå enklare instruktioner
 • På ett enklare sätt muntligt presentera sig själva, sin familj och sina fritidsintressen.

Uppgifter

 • Läxa v.48

 • Läxförhör

 • Homework

 • Homework

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: